Čtvrtá realitní
602 353 948

Realizujeme privatizace bytového fondu


Služba je nabízená v zásadě všem vlastníkům činžovních domů včetně developerů provádějících výstavbu činžovního domu. Nejčastěji se jedná o bytová družstva, ale taky fyzické či jiné právnické osoby, které vlastní dům s byty a příp. nebytovými prostory a mají zájem byty či nebytové prostory rozprodat. Dále se jedná o obce (městské části), které provádí privatizaci bytového fondu.

Prohlášení vlastníka budovy


Služba zahrnuje vypracování tzv. prohlášení vlastníka budovy (zkráceně prohlášení vlastníka). To je dokument, kterým se dům rozdělí na byty a nebytové prostory.

Smlouvy o převodu vlastnictví jednotek


Na základě smluv o převodu vlastnictví jednotek se převádí vlastnické právo z původního vlastníka budovy na členy bytového družstva, nájemce jednotek či na jiné osoby.

Založení společenství vlastníků jednotek


Připravíme stanovy a ustavující schůzi společenství vlastníků jednotek.

Likvidace bytového družstva


Po převodu všech jednotek z vlastnictví bytového družstva do vlastnictví jeho členů pominou důvody pro další existenci bytového družstva. Zajistíme poradenskou a konzultační činnost související s likvidací bytového družstva.

Prodej půdy


Relativně často se setkáváme se záměrem vlastníka budovy nebo vlastníků jednotek "prodat" půdu za účelem výstavby dalších jednotek.

Reference


Referenční listina zrealizovaných prohlášení vlastníka.

Čtvrtá realitní
©2017 All Rights Reserved